Zandstrand

over het steunpunt

Het ROHHAD-steunpunt is ontstaan uit een wens om (ouders van) kinderen met rohhad-syndroom te kunnen voorzien van informatie en steun. 

Noreen van den Bergh heeft het initiatief genomen dit project te starten.

''alleen ga je sneller, samen kom je verder''